Εξετάσεις - Στρατής Παναγάκος Ειδικός Καρδιολόγος

Go to content

Εξετάσεις


Στο Ιατρείο παραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις και ειδικές καρδιολογικές εξετάσεις:

  • ΗΚΓ 12 καναλιών.

  • Υπέρηχος / Triplex καρδίας.

  • Οξυμετρία.

  • Holter 24ωρου Ρυθμού.

  • Holter 24ωρου Πιέσεως.


Στο Νοσοκομείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Διοισοφάγειο Yπέρηχο καρδίας.

  • Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με Θάλλιο.

  • Στεφανιογραφία - Αγγειοπλαστική.

  • Stress Echo.


2009 - 2023 Stratis Panagakos MD
Back to content